Annapark: behoud van het unieke karakter

Het Annapark is niet zomaar een park. Binnen een oppervlakte van circa 47 ha. vindt u een enorme variatie aan flora en fauna en bijzondere ecologische elementen met grote historische waarde.

Behoud monumentaal karakter

Beeldbepalende elementen blijven behouden en worden ondersteund door zorgvuldig natuurbeheer, aanleg nieuwe (schapen)weides, aanplant nieuwe bomen en bos­schages, het inbedden van kunst en door het vormen van wandelpaden. Zo blijft het unieke en monu­men­tale karakter behouden en kunnen wij samen met u nieuwe geschiedenis gaan schrijven. Schrijft u mee?

Gewoon bijzonder

Het Annapark heeft naast karakteristiek en monumentaal groen een groot aantal statige, kenmerkende gebouwen uit diverse perioden. Zonder deze bijzondere basis uit het oog te verliezen, realiseren we hier ruim honderd jaar later een multifunctioneel en eigentijds park met een unieke identiteit. Tijdens het renoveren van het park, de toevoeging van beeldende kunst en de restauratie van de verschillende historische panden, ontstaat een aantrekkelijke vestigingsplek voor een scala aan mensen en bedrijven.

Uniek wonen in het Annapark

Een deel van de bestaande gebouwen wordt geschikt gemaakt voor onder meer woningen, maatschappelijke en medische dienstverlening, kantoren, opleiding en onderwijs, horeca en kort verblijf, kunst en cultuur en kleinschalige retail. Daarnaast worden er ook nieuwe projecten ingebed in de huidige groenstructuur, zodat ook hier historie en bijzondere elementen behouden blijven, maar ook worden versterkt door de gegeven aandacht hieraan.

47 hectare natuur

Het Annapark is niet zomaar een park. Binnen het areaal van 47 hectare natuur vindt u een enorme variatie aan flora en fauna. Met tientallen boom- en plantsoorten en een grote diversiteit aan landschappen, sinds jaar en dag een aantrekkelijke woon- en leefplek voor uiteenlopende diersoorten. Dit landschap vormt een aantrekkelijk woondecor, dat uitnodigt tot heerlijke wandelingen om helemaal tot rust te komen.

Meer over Annapark www.annapark.nl