Privacy Statement

Renschdael Groep C.V. verwerkt persoons- en eventuele financiële gegevens van geïnteresseerden voor het Annapark en haar deelprojecten met grote zorgvuldigheid en strikt vertrouwelijk, in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

VERZAMELING, VERWERKING EN GEBRUIK PERSOONSGEGEVENS

Persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt om geïnteresseerden via digitale nieuwsbrieven, post, uitnodigingen, mails en/of per telefoon te informeren over het project Annapark en haar deelprojecten en om marktanalyses op hoog abstractieniveau (zonder gebruik van uw persoonsgegevens) uit te voeren. Financiële gegevens worden gebruikt in de toewijzingsprocedure om in aanmerking te komen voor een van de woningen en/of appartementen op het Annapark en haar deelprojecten.

Gegevens die worden verwerkt zijn tenminste NAW. Deze gegevens worden uitsluitend gedeeld met de projectpartners van het Annapark en haar deelprojecten. Renschdael Groep C.V. kan tot haar beschikking staande persoonsgegevens uit de database gebruiken door, per post of via e-mail, berichten te sturen of personen te contacteren om hen te informeren over het project, waarvoor geïnteresseerden toestemming hebben verleend. Personen kunnen zich altijd uitschrijven (“unsubscribe”) voor het ontvangen van berichten/nieuwsbrieven of aangeven geen contact te willen onderhouden.

BEWAARTERMIJN VAN DE PERSOONSGEGEVENS

Renschdael Groep C.V. gaat zorgvuldig met gegevens om en bewaart deze gegevens goed en veilig, tot er een verzoek komt om de gegevens te wissen of alle woningen binnen het project zijn verkocht, zodat het project wordt afgesloten en alle gegevens uit het bestand worden verwijderd.

Om te kunnen controleren of een persoon op een eerder moment niet reeds een verzoek tot verwijdering heeft ingediend, wordt bij verwijdering op verzoek, het email-adres in een apart bestand bewaard. Bij voorkomende gelegenheden wordt daarmee gecontroleerd of de betrokkene niet onbedoeld in een verwerking wordt meegenomen. Dat bestand wordt uitsluitend geraadpleegd voor dat doel.

BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS

Medewerkers van Renschdael Groep C.V. dragen optimale zorg voor de gegevens onder hun beheer en hebben geheimhouding van vertrouwelijke informatie.

Renschdael Groep C.V. maakt gebruik van technische en organisatorische beveiligings- maatregelen om de gegevens die zij verwerkt zo goed mogelijk te beschermen tegen gegevenslek (inbreuk). Onze beveiligingsmaatregelen worden continu verbeterd in overeenstemming met de technologische (ICT-)ontwikkelingen.

Bij het constateren van een gegevenslek (inbreuk) zullen de getroffen personen worden geïnformeerd en zal er melding gemaakt worden bij de daarvoor bestemde instanties.

RECHT OP INZAGE

Personen waarvan gegevens worden verwerkt, hebben recht op inzage van de gegevens die wij van hen verwerken. Dit verzoek kan per mail worden gestuurd naar info@annapark.nl, o.v.v. uw achternaam én e-mailadres.

RECHT OP AANPASSING OF VERWIJDERING

Indien van een persoon de gegevens onjuist of veranderd zijn, zal Renschdael Groep C.V. deze, op verzoek, corrigeren. Indien een persoon aangeeft te willen worden gewist, zal dat door Renschdael Groep C.V. uit alle bestanden worden gedaan. Betrokkene worden daarvan op de hoogte gesteld. Verzoek tot wissen kan per mail worden gestuurd naar info@annapark.nl o.v.v. uw achternaam én e-mailadres.

INTREKKING VAN TOESTEMMING, RECHT OP BEZWAAR, BEPERKING EN OVERDRACHT

Personen kunnen bezwaar aantekenen tegen verwerking van zijn/haar gegevens. Personen hebben recht op beperking van de verwerking en op overdracht van zijn/haar door ons opgeslagen gegevens aan een gelieerde partij of verwerker.

COOKIES

Op deze website wordt alleen gebruik gemaakt van functionele cookies en voorkeurscookies. Deze cookies zorgen ervoor dat de website goed functioneert en dat de website informatie onthoudt die van invloed is op het gedrag en vormgeving van de website. Deze gegevens zijn anoniem en niet gebonden aan persoonlijke gegevens. Deze gegevens worden alleen gebruikt om de inrichting van de website te optimaliseren en/of om meer gerichte informatie op de site te kunnen plaatsen.

Het is mogelijk dat er links naar andere websites op onze projectwebsites staan. Renschdael Groep C.V. kan geen aansprakelijkheid aanvaarden met betrekking van omgang van uw gegevens op deze andere sites. Lees hiervoor de privacy verklaring, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

WIJZIGINGSCLAUSULE

Renschdael Groep C.V. behoudt zich het recht voor om het huidige privacy-statement te wijzigen, mits binnen de regels van de AVG.